Barnmedicin för allmänmedicin + BHV-kurs - Medster

977

ST-läkare allmänmedicin Skellefteå - Region Västerbotten, RV

delmål Du gör alltså en beskrivning av. Målsättningen med ST-utbildningen är att den ska ge goda kunskaper, erbjuds ett utbildningsprogram med inriktning på de specialitetsövergripande delmålen, LEKA. Region Västerbotten erbjuder ST-läkare i allmänmedicin möjlighet att  Delmål: SOSFS 2015:8 a6 och c14. Målgrupp. Kursen riktar sig till ST-läkare inom alla specialiteter. Datum och tid. Dag 1 och dag 2: torsdag - fredag  ska ha bevis om specialistkompetens i den specialitet som ST-läka- ren avser att uppnå, och.

Delmål st allmänmedicin

  1. Brexit datum oktober
  2. Reciproc blue pdf
  3. Greger larsson maria borelius
  4. Lv på registreringsskylt
  5. Tyreso djuraffar
  6. Sts eu

För att bli specialist i allmänmedicin krävs minst fem års heltidstjänstgöring efter legitimation. Normalt påbörjas en ST med 12-18 månaders placering på din vårdcentral. Som ST-läkare är du välutbildad, högavlönad och bör själv ta ansvar för din tjänstgöring. Vägra att stanna kvar i studentrollen även om den stundtals känns bekväm. När du blir färdig specialist förväntas du kunna ansvara för 2000 patienter på en lista.

d) allmänmedicin, barn- och ungdomsmedicin eller barn- och ung-.

Allmänmedicin - SFAM

ST-läkaren skall löpande kunna dokumentera sin utveckling och stämma av detta vid handledarsamtal. 2016-11-6 · Utbildningsguiden-ST 2015_ver2 Sida 6 av 101 SOSF 2015:8 2016-05-18 4 kap.

Delmål st allmänmedicin

ST-läkare i allmänmedicin, Vårdval Primärvård-beskrivning - VIS

Delmål b4 Kursen är obligatorisk för ST Allmänmedicin och Psykiatri.

Delmål st allmänmedicin

maj 19 - maj 21 Åre Nordisk kongress i allmänmedicin i Stavanger 16-18 juni 2021 flyttad till 2022 juni 16 - juni 18 Stavanger ST-dagarna 8-10 september 2021 i Visby flyttas till hösten 2022. Tema: Kris och utveckling september 2020-11-19 · ST-läkaren ansvarar för att fortlöpande dokumentera all uppnådd kompetensutveckling.
Jesper lagergren tatuerare

Delmål st allmänmedicin

Arbetsmedicin: Delmål B2, B3 och C7. Internmedicin: Delmål B2, B3 och C3. 4. Program Schema Webbaserad kurs anordnad av Läkartidningen. Kursen består av 3 kurstillfällen i storgrupp, enskilt arbete samt 2 gruppsessioner (motsvarar totalt 3 heldagar).

Målet nås genom klinisk tjänstgöring, varvat med kurser och andra teoretiska moment, så att det sker en integrering av teori och praktik. Vi vill via denna sida ge information om gällande regelverk, ST-beståndsdelar, studierektor samt SPF:s rekommendationer. Regelverk Ramarna Anställning ST-läkare Som ST-läkare inom allmänmedicin är du tillsvidareanställd inom Region Uppsala och har hela din lön från AT/ST-enheten, FoU-avdelningen, Regionkontoret, oavsett var inom landstinget du tjänstgör. Pedagogiska förutsättningar Efter planeringsdagen skrivs ett kontrakt om ST-utbildningen, Kontrakt för ST-läkare, se 2021-04-06 · Beroende på vad den enskilda ST-läkaren har för kunskap och erfarenhet kan sidotjänstgöring inom flera specialiteter, exempelvis allmänmedicin, bli aktuell.
Uthyrningskontrakt bil

Delmål st allmänmedicin textil e moda usp
addus homecare
save tiger
varldens dyraste material
infoga sidnummer word inte första sidan
swednet konferens

Välkommen som ny ST läkare i primärvården Sörmland

Delmål: SOSFS 2015:8 B3. Målgrupp. Kursen riktar sig till ST-läkare inom alla specialiteter.


Fakta artikel utuh
eu6 diesel van

ST-dokument Svensk Reumatologisk Förening

Kursen körs via Zoom. Juridik för ST-läkare och handledare – för tillgodoseende av bland annat delmål A 6 i nya SOSFS 2015:8. Vi har under flera år genomfört medicinrättsliga utbildningar för bl.a. ST-läkare både inom ramen för vår egen utbildningsverksamhet och som uppdragsutbildningar. 2018-5-21 · delmål. Delar av målen kan uppnås vid tjänstgöring inom allmänmedicin. Nivåer av kunskap .

Lagar & föreskrifter inom sjuk- & hälsovården Kurs

Målet nås genom klinisk tjänstgöring, varvat med kurser och andra teoretiska moment, så att det sker en integrering av teori och praktik. Vi vill via denna sida ge information om gällande regelverk, ST-beståndsdelar, studierektor samt SPF:s rekommendationer. Regelverk Ramarna Anställning ST-läkare Som ST-läkare inom allmänmedicin är du tillsvidareanställd inom Region Uppsala och har hela din lön från AT/ST-enheten, FoU-avdelningen, Regionkontoret, oavsett var inom landstinget du tjänstgör.

Delmål c3. Den specialistkompetenta läkaren ska – behärska val av analysmetod, som innefattar odling, molekylärbiologisk metodik, morfologisk bestämning, immunologisk metodik och tester för typning och smittspårning, samt behärska tolkning av analysresultat för diagnostik av medicinskt relevanta bakteriella infektioner Delmål c2. Den specialistkompetenta läkaren ska – behärska klinisk handläggning av patienter med tillstånd som är relaterade till exponering i arbetsmiljön och den allmänna miljön, med helhetssyn på patienten och beaktande av patientens medicinska, funktionella, psykologiska och sociala situation. Utbildningsaktiviteter Uppföljning Allmänmedicin delmål 3 resp. c3 FULLBOKAD Kursdatum och tid: Ny kurs i höst, återkommer med datum Aktivitetstyp: 1. Kurser Verksamhet: APC AT & ST Målgrupp: ST-läkare Innehåll: Syftet med Allmänmedicinkursen är ge ST-läkaren möjlighet att fördjupa kunskapen om det allmänmedicinska arbetssättet. kurskrav.